Ngành vận tải và hậu cần, cùng với các hoạt động xuất nhập khẩu đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Để hội nhập với môi trường kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp cần nắm chắc các quy định về thương mại quốc tế. Le & Associates cung cấp tư vấn và giải pháp hiệu quả cho khách hàng trong tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm logistic, mua bán và phân phối hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu,… Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các luật sư và chuyên gia có hiểu biết sâu sắc về thương mại quốc tế, có kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiến hành các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Thành lập công ty xuất nhập khẩu

 • Tư vấn điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu, các mặt hàng xuất nhập khẩu;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thành lập công ty;
 • Khắc dấu, đăng ký, lập hồ sơ mua hóa đơn và các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp.

Hợp đồng xuất nhập khẩu

 • Tư vấn hoặc đại diện Khách hàng tìm hiểu thị trường, đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương với các điều kiện hợp đồng và giá cả tốt nhất;
 • Soạn thảo các hợp đồng xuất khẩu – nhập khẩu;
 • Đăng ký các loại giấy phép tùy theo mặt hành xuất khẩu hoặc nhập khẩu;
 • Tư vấn xác định giá khai báo hải quan, tính chính xác các loại thuế phải nộp;
 • Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục hải quan theo đúng quy định;
 • Tiến hành các thủ tục đăng kiểm, kiểm tra chất lượng, giám định,…

Thuế xuất nhập khẩu

 • Tư vấn về từng đối tượng chịu – nộp thuế xuất nhập khẩu;
 • Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế;
 • Tư vấn luật thuế xuất nhập khẩu như trị giá hải quan, hạn ngạch thuế quan, miễn giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu;
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế, tạm nhập, tái xuất,…

Tin tức và bài viết