Nhằm đa dạng hoá và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Le & Associates đã thành lập và phát triển Ban Dự án và Xúc tiến đầu tư từ năm 2008. Với những nỗ lực không ngừng suốt gần 15 năm qua, Le & Associates đã trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài với các địa phương đang kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Nam và Đà Nẵng…

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và chính sách đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án phù hợp với từng khu vực đầu tư theo nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư, bao gồm các tài liệu liên quan đến việc đánh giá mục đích/mục tiêu của dự án, tính khả thi của dự án, năng lực nhà đầu tư, tiến độ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án, nguồn lao động của dự án, …
 • Soạn thảo, chuẩn bị hoàn tất và nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Thiết lập hồ sơ thuế.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn khách hàng quy định pháp luật Việt Nam về việc thành lập doanh nghiệp;
 • Soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn thiết kế con dấu, thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp;
 • Cung cấp các tư vấn khác như cấu trúc doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, hợp đồng trước khi thành lập công ty…;
 • Tư vấn các phương thức hợp pháp để chuyển vốn đầu tư và chuyển vốn điều lệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp ước song phương và khu vực nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Cơ hội lớn lớn đi kèm với thách thức cao, trong đó việc tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước Việt Nam là khó tránh khỏi. Với hiểu biết về thương mại quốc tế và kỹ năng ngoại ngữ thành thạo, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp giải quyết tranh chấp giúp khách hàng bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của mình

 • Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng;
 • Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải;
 • Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài.

Tin tức và bài viết