Le & Associates có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp (Mã đại diện 188).

 

Với tư cách là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, trong nhiều năm qua Le & Associates đã tích cực tham gia tư vấn một cách hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài các giải pháp hữu ích để bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác

Dịch vụ cung cấp

  • Tư vấn, thu thập & điều tra thông tin liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện cho Khách hàng thực hiện thủ tục phản đối, khiếu nại, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
  • Tư vấn, đại diện Khách hàng trong quá trình yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tham gia với tư cách là đại diện cho Khách hàng để đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoài toà án hoặc tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện cho Khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan trong tranh chấp, khiếu nại;
  • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, hành chính.

Tin tức và bài viết