Để thực hiện các hoạt động thăm dò, vận chuyển, sản xuất, phân phối,…trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp cần có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết pháp luật chắc chắn. Với gần 15 năm kinh nghiệm Le & Associates liên tục hợp tác và tư vấn các khách hàng, bao gồm cả Cơ quan nhà nước và các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong ngành Năng lượng. Chúng tôi luôn tập trung vào các phương án pháp lý phù hợp và toàn diện nhất nhằm trợ giúp Khách hàng thực hiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực này.

Tư vấn Hợp đồng dầu khí, Hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhiên liệu

Tư vấn triển khai, thực hiện dự án thăm dò, khai thác dầu khí

Tư vấn chuyển quyền khai thác và thăm dò dầu khí

Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến Văn phòng, chi nhánh của nhà thầu

Tin tức và bài viết