M&A là một lĩnh vực phức tạp trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giao dịch này đòi hỏi các chủ thể phải nắm rõ tất cả quy định pháp luật liên quan bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật chứng khoán,… trong từng lĩnh vực cụ thể (Bất động sản, Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm,…).

 

Le & Associates đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực M & A. Chúng tôi tư vấn tất cả các hoạt động liên quan đến M&A, bao gồm chia tách, sáp nhập, liên doanh và tổ chức lại doanh nghiệp. Bằng sự nghiên cứu kỹ lưỡng về bối cảnh của giao dịch cùng với hiểu biết qua 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư và chuyên gia của Le & Associates sẽ xây dựng phương án và kế hoạch M&A hiệu quả nhất cho khách hàng

Tư vấn giai đoạn tiền M&A

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị nền tảng pháp lý vững chắc trước khi tiến hành giao dịch M&A:

  • Nghiên cứu, soát xét các vấn đề pháp lý đối với công ty đối tác/công ty mục tiêu;
  • Xem xét, đánh giá và tư vấn khách hàng xây dựng kế hoạch M&A hiệu quả;
  • Tư vấn các phương án đảm bảo thanh toán như nghiên cứu, tư vấn và soạn thảo hợp đồng ký quỹ.

Tư vấn giai đoạn M&A

Le & Associates đồng hành để bạn đạt được lợi ích tốt nhất trong mỗi giao dịch M&A:

  • Tư vấn thủ tục pháp lý và các phương án tối ưu hóa giao dịch M&A;
  • Soát xét, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu trong giao dịch M&A;
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý, thỏa thuận, hợp đồng đảm bảo bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng đàm phán và thương thảo hợp đồng để hoàn tất giao dịch hiệu quả.

Tư vấn giai đoạn hậu M&A

Sau mỗi giao dịch M&A, chúng tôi sẽ hỗ trợ hoàn tất các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp của bạn hoạt động vững chắc

  • Tư vấn chiến lược, kế hoạch kinh doanh sau khi ký kết hợp đồng M&A nhằm đảm bảo sự tuân thủ hợp đồng;
  • Tư vấn kiểm duyệt, điều chỉnh và soạn thảo hồ sơ pháp lý của công ty;
  • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (nếu có).

Tin tức và bài viết