Một trong những thế mạnh nổi bật của Le & Associates là nhóm luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu và kỹ năng nhạy bén để hỗ trợ Khách hàng đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư, phát triển dự án và kinh doanh bất động sản. Song song với đó, chúng tôi cũng tư vấn và tham gia hỗ trợ Khách hàng giải quyết hiệu quả và triệt để các vấn đề pháp lý liên quan đến quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, hoạt động chuyển giao, chuyển nhượng, chuyển quyền, thế chấp, bảo lãnh, thu xếp vốn, đòi nợ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp.

 

Le & Associates sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng trong quá trình hỗ trợ cấp phép, đầu tư và kinh doanh khai thác dự án bất động sản; tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển dự án đầu tư hạ tầng đô thị, Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, Khu Công nghiệp, Khu vui chơi giải trí hỗn hợp,…

Tư vấn pháp lý về Bất động sản

 • Tư vấn lựa chọn các giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn khung pháp lý áp dụng cho các dự án bất động sản cụ thể;
 • Tư các vấn đề về thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp phép, thành lập công ty môi giới kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản;
 • Tư vấn về hợp đồng kinh doanh bất động sản như mua bán, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, môi giới bất động sản, định giá, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản;
 • Cơ cấu giao dịch bất động sản để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng;
 • Hoạch định chiến lược phát triển Dự án kinh doanh Bất động sản (bao gồm hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản);
 • Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bất động sản.

Tư vấn pháp lý về Bất động sản

 • Tư vấn lựa chọn các giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn khung pháp lý áp dụng cho các dự án bất động sản cụ thể;
 • Tư các vấn đề về thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp phép, thành lập công ty môi giới kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản;
 • Tư vấn về hợp đồng kinh doanh bất động sản như mua bán, cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, môi giới bất động sản, định giá, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản;
 • Cơ cấu giao dịch bất động sản để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng;
 • Hoạch định chiến lược phát triển Dự án kinh doanh Bất động sản (bao gồm hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản);
 • Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bất động sản.

Tư vấn pháp lý về các dự án cơ sở hạ tầng

 • Lập dự án đầu tư;
 • Lập hồ sơ thuyết minh năng lực nhà đầu tư;
 • Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng dự án, hợp đồng chuyển nhượng;
 • Xin cấp phép Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập công ty dự án,…

Tin tức và bài viết