Tranh tụng và giải quyết tranh chấp là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Le & Associates. Đội ngũ Luật sư & Chuyên gia tại Le & Associates không chỉ có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn có tư duy nhạy bén, kỹ năng sắc sảo trong việc xây dựng chiến lược giải quyết các tranh chấp phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Kinh doanh – thương mại, Doanh nghiệp, Xây dựng – Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm, Xuất nhập khẩu…

 

Các phương thức giải quyết tranh chấp mà Le & Associates cung cấp cho Khách hàng được vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tính chất và diễn biến của vụ việc bao gồm Hòa giải, Thương lượng, Trọng tài và Tòa án.

 

Với phương châm hoạt động là bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, chúng tôi luôn làm việc một cách cẩn trọng và tận tâm để hỗ trợ Khách hàng giải quyết các tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tòa án

 • Tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin về vụ việc;
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, định hướng giải quyết tranh chấp cho khách hàng tại Toà án có thẩm quyền;
 • Thu thập tài liệu, xác lập chứng cứnhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng;
 • Đại diện làm việc với các bên liên quan, tham dự các buổi hòa giải, xét xử, tranh tụng, bào chữa tại Tòa án.

Thương lượng

 • Tiếp xúc khách hàng, thu thập & nghiên cứu thông tin về vụ việc;
 • Định hướng giải quyết tranh chấp cho khách hàng thông qua thương lượng;
 • Đại diện, hỗ trợ Khách hàng thương lượng với các bên liên quan về phương án giải quyết nhằm hài hoà hoá lợi ích của các Bên và giúp các Bên đạt được sự thống nhất.

Hòa giải

 • Cử luật sư, chuyên gia được Sở Tư pháp công nhận là Hoà giải viên thương mại vụ việc tham gia hỗ trợ các Bên trong tranh chấp hoà giải theo trình tự, quy định của Pháp luật về ;
 • Đại diện một Bên trong tranh chấp làm việc với các bên liên quan, tham dự các buổi hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại trước khi Toà án thụ lý vụ án & tư vấn cho Khách hàng các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình tham gia thủ tục hoà giải này;
 • Tư vấn Khách hàng lựa chọn, chỉ định hoà giải viên thương mại trong trường hợp các Bên có Thảo thuận hoà giải; Đại diện một Bên trong tranh chấp tham gia thủ tục tiến hành hoà giải theo Quy định pháp luật và Quy tắc hoà giải của tổ chức hoà giải được lựa chọn; tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành…

Trọng tài

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục tố tụng tại Trọng tài (Gồm trọng tài vụ việc (Ad hoc) và Trọng tài quy chế;
 • Tư vấn, hỗ trợ Khách hàng lựa chọn, chỉ định trọng tài viên phù hợp, uy tín;
 • Đại diện Khách hàng làm việc với các bên liên quan để thu thập bằng chứng cần thiết cho quá trình tố tụng trọng tài như tổ chức giám định độc lập; các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý lĩnh vực tranh chấp…
 • Soạn thảo các tài liệu, văn bản pháp lý như Đơn khởi kiện, Bản ý kiến (Đối với Nguyên đơn); Bản tự bảo vệ, Bản phản biện…(Đối với Bị đơn) cũng như các văn bản thoả thuận, tài liệu cần thiết khác trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng tài.

Tin tức và bài viết