Đối với hoạt động đầu tư trong nước, Le & Associates cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư thực hiện những Dự án đầu tư trong những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù như kinh doanh bất động sản – khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các dự án sản xuất có nhu cầu sử dụng đất hoặc một số lĩnh vực thoả mãn các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư.

 

Đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình thiết lập và phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh theo mô hình tập đoàn, công ty mẹ – con; Le & Associates cũng hỗ trợ các Khách hàng xây dựng và kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc để tối ưu hoá các khoản đầu tư.

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Với kinh nghiệm và kỹ năng thành thạo, Le & Associates tư vấn khách hàng các nội dung sau để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật:

  • Thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch;
  • Thủ tục lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết dự án;
  • Thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
  • Thực hiện thiết kế xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
  • Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các điều kiện và hồ sơ cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

  • Điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư
  • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
  • Điều chỉnh công suất dự án
  • Gia hạn thời gian thực hiện dự án

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức như mua bán, sáp nhập, chia tách, chào bán cổ phần, tăng vốn công ty,… LAF sẽ tư vấn Quý khách hàng về quy trình, thủ tục, điều kiện,… đối với mỗi hoạt động cụ thể.

Tin tức và bài viết