Nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đón đầu và xử lý kịp thời các sai phạm trước khi cơ quan thuế thanh kiểm tra nhằm tránh được các rủi ro xuất toán thuế cho doanh nghiệp, Le & Associates cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán ngắn hạn để thẩm định, soát xét đưa ra khuyến nghị và hướng dẫn, kết hợp cùng kế toán bên của doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính các năm của kỳ thanh kiểm tra thuế.

Kiểm tra, xử lý tính hợp lý hợp lệ, tư vấn hoàn thiện chứng từ kế toán theo pháp luật thuế

 • Hóa đơn đầu vào – đầu ra: Phát hiện sai sót và ư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung;
 • Chứng từ kế toán: Tư vấn hoàn thiện các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra, biên bản giao nhận, điều khoản thanh toán trong các hợp đồng kinh tế,…

Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hệ thống sổ sách đảm bảo quyết toán thuế.

 • Rà soát, khuyến nghị lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Rà soát, khuyến nghị lập lại hệ thống sổ cái các tài khoản, nhật ký chung, các báo cáo kế toán, các bảng biểu liên quan đến công tác kế toán,….
 • Rà soát lại các chương trình khuyến mại, hoa hồng của nhà cung cấp triển khai đến Nhà phân phối theo tháng/quý/năm hoặc theo đợt cho từng mã hàng. Và chính sách chiết khấu của Nhà phân phối được hưởng và chiết khấu lại cho Đại lý, người mua có liên quan.

Kiểm tra doanh thu, giá vốn, chi phí, lãi lỗ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hóa đơn, hợp đồng thực tế của DN.

 • Kiểm tra doanh thu và thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm doanh thu, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hàng hóa, giá vốn: Rà soát lại kho hàng hóa phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hàng hóa bán hoặc giá thành sản xuất, chi tiêu và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Cân đối lãi, lỗ của doanh nghiệp theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định.

Kiểm tra, soát xét số liệu, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo nộp cơ quan thuế

 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra phát hiện từ chứng từ kê khai trên tờ khai thuế, hướng dẫn điều chỉnh tờ khai nếu phát hiện sai sót.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Tờ khai thuế TNDN theo quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý, năm phát hiện sai sót và điều chỉnh.
 • Rà soát, kiểm tra Báo cáo tài chính: Kiểm tra các chỉ tiêu trên Báo cáo so với sổ sách kế toán và hoàn thiện, điều chỉnh lại chính xác theo quy định. Tư vấn nộp điều chỉnh báo cáo tài chính với cơ quan thuế nếu sai sót quá nhiều.

Giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

 • Cử cán bộ đại diện doanh nghiệp: làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.
 • Báo cáo Giám đốc doanh nghiệp những nội dung đã trao đổi với đoàn thanh tra, đồng thời khuyến nghị tư vấn các phương án để Giám đốc doanh nghiệp ra quyết định.
 • Trên cơ sở các văn bản pháp lý đã quy định, vận dụng sáng tạo để giải trình và thực hiện các công việc của cơ quan thuế yêu cầu vì quyền lợi tối đa của doanh nghiệp.

Tin tức và bài viết