Le & Associates có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp (Mã đại diện 188).

 

Với tư cách là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, trong nhiều năm qua Le & Associates đã tích cực tham gia tư vấn một cách hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài các giải pháp hữu ích để bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với Bản quyền tác giả

Tra cứu, chuẩn bị và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

 • Tra cứu, cung cấp thông tin về tình trạng của tác phẩm tại Việt Nam.
 • Cung cấp thông tin về tình hình bảo hộ tác phẩm tại Việt Nam.
 • Tư vấn khả năng đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và quyền liên quan
 • Lập hồ sơ, nộp và theo dõi các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan tại Cơ quan nhà nước.

Duy trì và thực hiện các quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục theo quy định để duy trì hiệu lực giấy chứng nhận bản quyền tác giả và quyền liên quan
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng bản quyền tác giả
 • Soạn thảo và đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bản quyền tác giả

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và ngăn chặn hành vi xâm phạm Quyền SHTT

 • Tư vấn, thu thập & điều tra thông tin liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho Khách hàng thực hiện thủ tục phản đối, khiếu nại, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Tư vấn, đại diện Khách hàng trong quá trình yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tham gia với tư cách là đại diện cho Khách hàng để đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoài toà án hoặc tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan trong tranh chấp, khiếu nại;
 • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, hành chính.

Tin tức và bài viết