Bảo hiểm, gồm Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng một cuộc sống ổn định cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo hiểm góp phần nâng cao ý thức đề phòng, ngăn ngừa rủi ro cũng như hạn chế tổn thất.

Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, các sản phẩm bảo hiểm ngày càng được đa dạng hoá và thiết kế linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển sôi động đó Người mua bảo hiểm cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp hoặc ký kết Hợp đồng bảo hiểm khi chưa thực sự hiểu hết nội dung của các quy tắc bảo hiểm. Chính bởi vậy, khiếu nại và tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm cũng ngày một gia tăng và tính chất của các tranh chấp này cũng ngày càng phức tạp.

Le & Associates hội tụ một đội ngũ luật sư và chuyên gia có sự am hiểu sâu sắc về thị trường và quy định pháp luật bảo hiểm tại Việt Nam – đây là hai yếu tố quan trọng giúp Chúng tôi tư vấn hiệu quả cho Khách hàng các vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm. Bên cạnh đó, Le & Associates cũng đã tham gia tư vấn, đại diện Khách hàng giải quyết một cách thấu đáo những khiếu nại, tranh chấp liên quan đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Tư vấn pháp luật kinh doanh bảo hiểm

 • Tư vấn quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như các chế độ, quy định mà Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ trong quá trình hoạt động; Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm;…
 • Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp những lưu ý & chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm (Gồm bảo hiểm tự nguyện và Bảo hiểm bắt buộc);
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục và quy trình để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn pháp luật về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Tư vấn tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm theo pháp luật;
 • Tư vấn mức tiền lương tham gia bảo hiểm;
 • Chế độ, mức hưởng BHXH, trợ cấp BHXH,…
 • Chế độ, mức hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp;
 • Chế độ bảo hiểm y tế;
 • Chế độ thai sản;
 • Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ ốm đau;
 • Tư vấn về Chế độ tử tuất.

Tư vấn, hỗ trợ và đại diện Khách hàng trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan

 • Tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp bảo hiểm với Khách hàng;
 • Tư vấn, cung cấp những lưu ý & chỉ dẫn cần thiết cho Người mua bảo hiểm trong quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết khiếu nại, tranh chấp bảo hiểm.

Tin tức và bài viết