Trong những năm vừa qua, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những Doanh nghiệp Việt đã bứt phá thành công và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài. Le & Associates đã sát cánh cùng nhiều Doanh nghiệp Việt ngay từ những giai đoạn đầu tiên của các Dự án đầu tư ra nước ngoài. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước hoàn thiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài mà còn hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý theo luật định của các nước nhận đầu tư.

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Tư vấn các điều kiện, hình thức, thủ tục đầu tư ra nước ngoài;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ đệ trình cơ quan cấp phép (các thủ tục ngân hàng, thuế….);
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Đề xuất dự án đầu tư, các văn bản cam kết,…
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng các tài liệu hồ sơ theo yêu cầu;
 • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp;
 • Hỗ trợ giải trình nội dung hồ sơ cấp phép đầu tư với các cơ quan thẩm quyền;
 • Nhận giấy phép đầu tư được cấp.

Thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài

 • Tư vấn các điều kiện, hình thức và thủ tục thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép chuyển tiền ra nước ngoài.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục báo cáo đầu tư, chuyển lợi nhuận về Việt Nam.

Tin tức và bài viết